Rekrytering med magkänsla

Processen drivs av våra projektledare med en lång erfarenhet av att just rekrytera rätt person till rätt tjänst. Där vi vet att det är viktigare att rekrytera baserat på person och kvalifikationer, snarare än personlighetstester och digitala urvalsprocesser. Vi vill ha rätt människa till rätt jobb, helt enkelt.

En arbetsmarknad i förändring

Förändringar i samhället gör det allt svårare att rekrytera på traditionellt sätt, att finna och attrahera rätt målgrupp, att lyckas med introduktion och skapa engagemang.

Tydliga trender:

Mediakonsumtion

En splittrad mediabild drivet av alltfler digitala kanaler gör det svårare att finna rätt målgrupp. Från centralistisk infrastruktur daterad 1970 till moderna heterogena nätverk.

Familjen i fokus

Barn och familj alltmer i fokus hos de yngre generationerna där arbete och karriär kommer i andra hand och livspusslet i första hand. Geografi, skola, barnomsorg, bostadssituation, pendlingsavstånd, arbetstider, arbetsmarknad för medföljande blir avgörande faktorer.

IQ, EQ eller Street Smart

Standardiserade personlighetstester enligt 80-talsteorier leder till test av för arbetsuppgifterna oväsentliga egenskaper. Allt viktigare mjuka faktorer såsom attityd, engagemang och intuition och praktisk förmåga missas.

Hård konkurrens på en global marknad

Konkurrenstrycket kräver unika affärsmodeller / verksamhetsmodeller. Kräsna, välinformerade konsumenter driver fram kortare serier, unika produkter och högre krav på tjänster. Vilket kräver engagerade medarbetare.

Intern kultur

Gruppdynamik och intern kultur avgör trivsel och engagemang. Medarbetarnas engagemang påverkar effektivitet och resultat allra mest.

Introduktion

Även enkla jobb har blivit svåra. Kvalificerade arbetsuppgifter kräver en välplanerad introduktion av nya medarbetare.

Kompetensutveckling

De yngre generationerna, och indirekt marknaden, ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling för att öka eller bibehålla konkurrenskraften.

Digitalt distansarbete.

Kräver ledarskap byggt på förtroende istället för kontroll. Möjlighet till distansarbete alltmer ett krav, sparar miljö och tid samt gör det geografiska området för en rekrytering större.

Så här går vi till väga

1.

UPPSTART

(workshop)

Inledande möte med översikt av ert behov.

Ger underlag för vilken kompetens som behöver rekryteras till företaget eller organisationen. Hur ser era behov ut? Vad behöver ni idag?


Presentera koncept och offert.

2.

KOMMUNIKATION

(workshop)

Hur nå fram till målgruppen?

Hur skall vi nå rätt målgrupp av sökande till tjänsten? Och vilken form av annons attraherar dem bäst? Sociala medier, traditionell annons eller en kombination? Vilka kanaler är bäst att använda och vad väcker nyfikenhet hos vår nya medarbetare?

Kanaler

 • Interna lösningar

 • Sociala medier

 • Annonser Papper/digitalt)

 • Film

 • Head-hunting

Budskap

 • Attraktion

 • Utvecklingspotential

 • Plats/attraktion

 • Medföljande

 • Bostad och barnomsorg

 • Trovärdighet

3.

REKRYTERING

(stöd)

Urval 1

Vi kan medverka i gallring av sökande till tjänsten och även kalla till intervju.


Intervju

Vi medverkar som en ”second opinion” och extra stöd vid anställningsintervjuerna.


Urval 2

Vi finns med i dialogen och kan även föra dialog direkt med kandidaten.

4.

ANSTÄLLNING

(stöd/expertis)

Anställning

 • Avtal

 • Arbetsbeskrivning

 • Tillträdesdag

 • Lön

 • Förmåner

 • Arbetsutrustning


Introduktion

 • Planering introduktion

 • Förberedelse

 • Intern kommunikation

 • Arbetsutrustning

 • Intern utbildning


Introduktionsplan

Introducera nya medarbetaren på arbetsplatsen för att man snabbt ska komma in i den nya tjänsten - och samtidigt känna sig väl mottagen. Vi kan även ordna framtagande av visitkort eventuella profilkläder uppdatering av webbsida med aktuella kontaktuppgifter etc.

Uppföljning

Tre månader efter rekryteringen kommer vi att göra en uppföljning för att säkerställa en god rekrytering.

"Attityd och engagemang är viktigt och företagen lägger stor vikt vid personliga egenskaper i samband med rekrytering. Utöver svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet var brist på personer med rätt attityd och engagemang den vanligaste orsaken till att företagen haft svårt att rekrytera."

Svenskt Näringsliv, kompetensförsörjning (Källa)

Förändrad arbetsmarknad - nya rekryteringsmetoder

HELLO rekrytering_vit

HELLO rekrytering är en förgrening inom HELLO kommunikationsbyrå AB. Där vi sett hur en förändrad arbetsmarknad kräver nya metoder och vassare budskap när det kommer till rekrytering. Denna transformation behöver företag och organisationer genomföra - och vi gör den gärna tillsammans med dig.

Kontakta oss!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.