Varför tänka nytt?

Personlighetstester

Personlighetstester riskerar att sålla bort rätt person för tjänsten. Att väga in hur individen passar företagskulturen och i gruppdynamiken, riskerar att falla bort.

Erbjudande till medföljande saknas

Avsaknad av erbjudanden till medföljande sållar bort kvalificerade sökande tidigt i processen. Ökar risken att den anställde lämnar organisationen i förtid när pendling tär på privatlivet.

Bristfällig introduktion

Bristfällig introduktion ger lång startsträcka och onödig kostnad. Leder till minskat engagemang och att den anställde snart söker nytt arbete. Avsaknad av introduktion begränsar dessutom urvalet.

Rekrytering helt utlagt på extern rekryteringsföretag

Mekaniska, standardiserade rekryteringsprocesser missar mjuka faktorer. Mekanik ersätter inte den mänskliga intuitiva egenskapen - precisionen i magkänslan.

Bristande behovsanalys och kanalstrategi

Bristande behovsanalys och kanalstrategi för att nå rätt målgrupp leder till få eller fel sökande.

Bristande marknadsföring

Bristande marknadsföring försvårar en rekrytering. Den som inte syns finns inte. Arbetssökande prioriterar attraktiva företag med starkt varumärke.

Bristande intern kommunikation

Blivande kollegor involveras inte i rekryteringen vilket kan leda till felaktig kravprofil, gruppgemenskap äventyras och därmed en bristande introduktion.

kjellarne

"En lyckad rekrytering fokuserar på människan"

KJELL-ARNE EDVINSSON:
– Jag har anställt cirka 70 personer. Antalet intervjuer är avsevärt fler, flera hundra. Och jag har även gjort några felrekryteringar. Analysen efter dem har visat att det hade gått att undvika om vi använt de "Fällor och fel" som vi beskriver.

 

tommy

"En mekanisk process glömmer den engagerade individen"

TOMMY WALLIN:
– Det är mycket viktigt att involvera personer som får en ny kollega. Vad ser de som viktigt? I en del fall kanske några rentav är med på intervjuer. Det här gör man dels för att hitta rätt medarbetare i gruppdynamiken och företagskulturen, men också för att säkerställa att man definierar rätt profil i rekryteringen. En rekrytering som låter kollegorna känna delaktighet har jag också sett underlättar när den nya kollegan väl är på plats, vilket är en viktig komponent som lätt glöms i rekryteringssammanhang.

"Bristen på marknadsföring begränsar företagens möjligheter"

JOSEFIN WALLIN: Dessa två punkter avgör helt och hållet den upplevda attraktionen av arbetsplatsen. Ett gott arbetsgivarvarumärke stärker också varumärket i stort, så enkelt är det. Och är det någonting man behöver idag på en konkurrensutsatt marknad så är det starka varumärken som positionerar organisationer och företag. Devisen "syns inte, finns inte" har kanske aldrig varit mer aktuellt än nu. Rent krasst.

30707363_1839378119695455_8450618681568734790_n

"Process för din rekrytering - från behovsanalys till introduktionsplan"

Vi hjälper dig med din rekrytering. Oavsett om du vill låta oss driva hela processen som projektledare - eller enbart vill vässa ditt arbetsgivarvarumärke eller sticka ut med din rekryteringskampanj.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
HELLO rekrytering