Josefin Wallin

Marknadsföring är inte bara till för kunden - utan även för att attrahera kompetens

Josefin Wallin är delägare i HELLO kommunikationsbyrå AB och arbetar idag mycket med inte enbart kommunikation, utan även att skapa arbetsgivarvarumärken och rekryteringskampanjer. Det finns mycket att vinna i att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för såväl offentlig organisation som privata företag. 

Idag kan man se att marknaden har svängt. Från att företag enbart ska tillhandahålla jobb och trygghet till att även behöva lyfta sin kultur och vision. Det är en transformation som inte alltid är helt enkelt att göra, men i många fall en nödvändighet för att attrahera rätt arbetskraft. Idag kan man se en tendens till att maktbalansen förflyttats från arbetsgivaren med mandat att anställa, till arbetstagaren med mandat att välja.
– Jag kan se i mitt jobb hur man står inför den här förändringen. Exempelvis industriföretag som kanske inte behöver marknadsföra sig direkt till sin kund och blivit bekväma i det. Eller kommuner som är i behov av kritiska yrkesgrupper, men inte tidigare lyft och kommunicerat alla de goda attribut som finns inom organisationen som tilltalar dessa. Här behöver alla segment kanske tänka ett steg längre än tidigare, och det ser vi att många vill och behöver göra nu.

Ett gott arbetsgivarvarumärke stärker också varumärket i stort, så enkelt är det. Och är det någonting man behöver idag på en konkurrensutsatt marknad så är det starka varumärken som positionerar organisationer och företag. Devisen "syns inte, finns inte" har kanske aldrig varit mer aktuellt än nu. Rent krasst.

– Vad är det för arbetsplats man har? Vilka värden präglar arbetsplatsen, hur ser utvecklingsmöjligheterna ut, kollegorna eller mervärdena? Hur ser vi ut rent visuellt? Dessa belyser man i arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke, som sedan ligger till grund för rekrytering, innehåll i sociala medier mm. Allt med syfte att stärka det egna arbetsgivarvarumärket, som i sin tur genererar att fler känner till och bygger en relation till organisationen. Dessa två punkter avgör helt och hållet den upplevda attraktionen av arbetsplatsen. Ett gott arbetsgivarvarumärke stärker också varumärket i stort, så enkelt är det. Och är det någonting man behöver idag på en konkurrensutsatt marknad så är det starka varumärken som positionerar organisationer och företag. Devisen "syns inte, finns inte" har kanske aldrig varit mer aktuellt än nu. Rent krasst.

josefin

Josefins tidigare kunder

"Jag kan varmt rekommendera Josefin. Hon är supersnabb, enkel att jobba med och hon överträffar alltid min förväntan."

— MARIA ÅGREN
 

"Samarbetet har fungerat mycket bra och många av våra kunder och samarbetspartners har uttryckt det: "Ni syns ju överallt med Företagssalongen" och där har arbetet med sociala medier varit en mycket viktig del. Snabbt och smidigt."

— JACOB LUND
Företagssalongen
 

"Inspirerande och positiva med professionellt och personligt bemötande, samt snabbt resultat."

— JOSEFIN JOHANSSON
Årjängsvillan.