KJELL-ARNE EDVINSSON

"Rekrytera aldrig ensam"

Vad har du för erfarenhet av rekrytering och personal?
– Jag har anställt cirka 70 personer. Antalet intervjuer är avsevärt fler, flera hundra. Och jag har även gjort några felrekryteringar. Analysen efter dem har visat att det hade gått att undvika om vi använt de "Fällor och fel" som vi beskriver.

Vad jag tar med mig in i HELLO rekrytering, är att det är viktigt att involvera medarbetarna i en rekrytering. Att aldrig rekrytera ensam, att uppgivna referenser ofta är värdelösa. Att CV:n kan innehålla felaktigheter. Att det är magkänslan som gäller. Även om den kan klicka någon gång också, vilket som sagt kräver att man är flera vid utvärderingen.

 

Om man ser på Värmland och rekrytering. Vad tror du kommer bli än viktigare framöver kopplat till arbetstagaren?
– Att vara inställd på att leverera, mindre snack och mer verkstad. Att söka sig till arbetsgivare där kulturen stämmer.


Och än viktigare framöver för arbetsgivaren?
– Att ha gedigna introduktionsplaner. Att leta efter personer som är produktiva från dag ett, som ett steg i att undvika en introduktion, visar på en rad svagheter i företaget. Särskilt dålig konkurrenskraft, dåligt dokumenterade processer och att medarbetarna inte är involverade i rekryteringsprocessen vare sig före eller efter själva anställningsdatumet. 

 

Avsaknad av introduktionsplaner och intern kompetensutveckling. Vilket leder till att det uppfattas som att det är "brist på arbetskraft".

 

Vad behöver man göra?
– Arbeta med intern kompetensutveckling vilket breddar rekryteringsbasen. Vilket också ökar konkurrenskraft. Att ha koll på trenderna i sin bransch och de branscher som påverkar samt vad som påverkar kundens kund.

Hur ser en lyckad rekrytering ut?
– Den där den positiva magkänslan stämde med hur det sedan blev.

kjellarne