TOMMY WALLIN

Att sätta ihop ett team är ett hantverk

Tommy Wallin har rekryterat mycket personal i offentlig verksamhet i sin roll som chef, därtill har han arbetat med personalfrågor i privat sektor. Att inkludera organisationen i rekryteringen har varit en viktig del av hans arbetsmetod.

– Det är mycket viktigt att involvera personer som får en ny kollega. Vad ser de som viktigt? I en del fall kanske några rentav är med på intervjuer. Det här gör man dels för att hitta rätt medarbetare i gruppdynamiken och företagskulturen, men också för att säkerställa att man definierar rätt profil i rekryteringen. En rekrytering som låter kollegorna känna delaktighet har jag också sett underlättar när den nya kollegan väl är på plats, vilket är en viktig komponent som lätt glöms i rekryteringssammanhang. Kollegorna är också en väldigt viktig del av behovsanalysen, vem vet bättre vad man behöver än de som arbetar med det?

Att sätta samman ett team med en blandning av kompetenser, erfarenheter kön och ålder är ett hantverk. Att bilda goda team är ibland viktigare än antalet poäng från universitetet eller tidigare titlar.
- Processen vi arbetat fram bygger på att ta fram rätt person mycket utifrån just detta. Där vi håller i den viktiga kommunikationen internt, men även hjälper till att förmedla kravprofilen på ett attraktivt sätt i rätt kanaler. 

Att se på personalomsättning är ett mätbart verktyg när man vill identifiera lyckade rekryteringar. I Tommys tidigare uppdrag där den här modellen har använts kan man genomgående se ett lyckat resultat.
– De flesta jag rekryterat till min gamla organisation är kvar idag. En mycket liten personalomsättning, som jag tror är just ett resultat av en noggrann behovsanalys, att inkludera blivande kollegor och en kvalitativ urvalsprocess där man väger in mjuka värden och inte begränsar sitt urval genom diverse digitala urvalsprocesser. Man riskerar då att missa många riktigt duktiga medarbetare, och det har vi såklart inte velat.

Att också visa upp de mervärden som organisationen erbjuder är ett sätt att underbygga ifrågasättande av exempelvis lönenivåer. Det gör man genom god kommunikation. Att lyfta och kommunicera dessa mervärden är också ett sätt att bygga intern stolthet, vilket är enormt viktigt både för befintliga medarbetare som nya kollegor. Den biten kommer bli än viktigare när vi ser på hur arbetsmarknaden förändrats idag, och trenderna i hur den förändras framöver. Det är även ett sätt att motivera sin rekrytering genom att hänvisa till att den gjorts på ett sätt som premierar mjuka värden såsom medföljande, personligt engagemang, drivkraft och hur väl personen passar i arbetslaget.

 

tommy