Vår process

Vår process består av flera olika moduler. Där du väljer helhetslösningen, eller utvalda moduler. Projektledaren arbetar i samarbete med dig som uppdragsgivare där ni i slutet av processen har en rekrytering som implementeras i din organisation. Läs mer här nedanför.

 

Skärmavbild 2021-03-31 kl. 11.23.24

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Kontaktperson: Tommy Wallin
070 321 18 88/ tommy@hellorekrytering.se

Processen i praktiken

Kontakta oss så gör vi en gemensam behovsanalys innan vi går vidare med vilken lösning som är aktuell för er. Då får vi också en möjlighet att lyssna in er - och på vilket sätt vi bäst går vidare tillsammans.

Arbetsgivarvarumärke: Workshop där vi tillsammans skapar ert arbetsgivarvarumärke. Vilka komponenter vill ni lyfta för att attrahera framtidens medarbetare och öka den interna stoltheten?

Behovsanalys: Ger underlag för vilken kompetens som behöver rekryteras till företaget eller organisationen. Hur ser era behov ut? Vad behöver ni idag?

Organisationsöversyn:Vilka kompetensbehov finns. Går det att lösa internt? Om inte, hur skall kravprofilen i så fall se ut? Här för vi en dialog med medarbetare och berörd chef. Därefter formulerar vi profilen. 

Rekryteringskampanj: Hur skall vi nå rätt målgrupp av sökande till tjänsten? Och vilken form av annons attraherar dem bäst? Sociala medier, traditionell annons eller en kombination? Vilka kanaler är bäst att använda och vad väcker nyfikenhet hos vår nya medarbetare?

Sprida tjänsten: Distribution av rekryteringskampanj i utvalda kanaler och kampanjform (film, text, animering, budskap)

Urval: Vi kan medverka i gallring av sökande till tjänsten och även kalla till intervju.

Intervju: Vi medverkar som en "second opinion" och extra stöd vid anställningsintervjuerna.

Urval: Vi finns med i dialogen och kan även föra dialog direkt med kandidaten.

Introduktionsplan: Introducera nya medarbetaren på arbetsplatsen för att man snabbt ska komma in i den nya tjänsten - och samtidigt känna sig väl mottagen. Vi kan även ordna framtagande av visitkort eventuella profilkläder uppdatering av webb-sida med aktuella kontaktuppgifter etc.

Uppföljning: Tre månader efter rekryteringen kommer vi att göra en uppföljning för att säkerställa en god rekrytering.